Info utile

NOTIFICARE

PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (pana la data prezentului regulament, am respectat prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice), societatea RADIAN COMTUR SRL – Agentia de turism RADIAN COMTUR, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati dumneavoastra.

 

Scopul colectarii datelor:

emiterea biletelor de avion si alte mijloace de transport, asigurare medicala, furnizarea de servicii turistice. 

Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protectia datelor, prelucrarea este legala numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un scop specific.

 

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervarilor de bilete avion si servicii turistice.Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate  numai companiilor aeriene respectiv unitatilor de cazare.

Conform Legii, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, agentiei noastre. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa ANSPDCP sau justitiei, in cazul nerezolvarii situatiei.

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil!

Societatea noastra este inscrisa, din anul 2010, in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal (ANSPDCP) cu nr. 16022.


notificare_GDPR_25.05.2018.pdf 137.50 KB
Conditii_de_vanzare_bilete_de_avion_Radian_Comtur.doc 54.50 KB
Conditii_generale_de_comercializare_bilete_de_avion.doc 31.00 KB
leg_pl345_03.pdf 144.65 KB

S.C RADIAN COMTUR SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrariide date cu caracter personal (ANSPDCP) sub nr.16022/2010.

 

BON DE COMANDA SI CONTRACT CU TURISTII

BON_DE_COMANDA-_RADIAN_2019.xls 46.00 KB
CONTRACT_RADIAN_2019.docx 60.04 KB
ANEXA_1_Protectia_datelor_personale_RADIAN.docx 14.30 KB

CONDITII DE IESIRE DIN TARA PENTRU CETATENII ROMANI MINORI

In baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 24 8/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Politistii de frontiera permit iesirea din tara unui cetatean roman minor - numai daca este insotit de o persoana fizica majora - in urmatoarele cazuri:

· este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti sau este titular al unui document de calatorie individual (carte de identitate) si calatoreste insotit de ambii parinti;

· este inscris in pasaportul unui parinte si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta sau este titular al unui pasaport individual (carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care rezulta acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei, statul (statele) de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt parinte;

Documente doveditoare ale decesului sunt:

- certificat de deces valabil si cu putere doveditoare pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

- hotarare judecatoreasca de declarare a mortii, ramasa definitiva, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

- comunicare oficiala primita prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, daca nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civila.

 

Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, in conditiile legii, daca insotitorul face dovada in acest sens, cu exceptia cazului in care ambii parinti se afla in aceasta situatie, cand este obligatorie declaratia reprezentantului legal al minorului.

· este inscris in pasaportul unui parinte si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta sau este titular al unui pasaport individual (carte de identitate) si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;

· este titular al unui pasaport individual (carte de identitate) si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora, numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat minorul (prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila), a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care cuprinde:

- acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective;

- statul (statele de destinatie);

- perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria;

- datele de identitate ale insotitorului respectiv;

- extrasul de cazier judiciar al insotitorului;

- documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane (poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane).

Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se prezinta, in original si in fotocopie, Politiei de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care se efectueaza iesirea din tara.

Insotitorul, care calatoreste in strainatate impreuna cu un minor, are urmatoarele obligatii:

· sa acorde ingrijire si supraveghere minorului pe toata durata deplasarii;

· sa nu abandoneze minorul;

· sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute in declaratie ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori;

· sa respecte scopul, ruta si durata deplasarii mentionate in declaratie, cu exceptia situatiei cand exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbarile intervenite;

· in cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii in strainatate, sa anunte de indata autoritatile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, solicitand eliberarea unei adeverinte in acest sens;

· sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, sa depaseasca durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal;

· in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute in declaratie, sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta.

Minorul care calatoreste in strainatate insotit de cel putin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi incredintat de catre acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci cand fata de minor s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale.

Politistii de frontiera vor intrerupe calatoria minorului, chiar daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, in urmatoarele situatii:

· insotitorul este cetatean strain si nu face dovada faptului ca are dreptul sa se reintoarca in Romania, desi in declaratia parintilor sau, dupa caz, a reprezentantului legal se mentioneaza ca minorul se va reintoarce impreuna cu acelasi insotitor;

· insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu exceptia cazului in care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune:

o omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

o infractiuni privitoare la viata sexuala;

o cersetorie;

o lipsire de libertate in mod ilegal;

o sclavie;

o prostitutie;

o proxenetism;

o infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;

o infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;

o trafic de migranti;

o trafic de tesuturi sau organe umane;

o infractiuni de terorism;

· insotitorul este cetatean strain si paraseste teritoriul Romaniei ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul Romaniei, dispusa in conditiile legii, cu exceptia cazului in care este parinte al minorului si exista acordul celuilalt parinte;

· insotitorului sau minorului i-a fost limitat, in conditiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza sa fie tranzitat, in perioada in care urmeaza sa calatoreasca impreuna;

· insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de catre instanta supravegherea minorului, atunci cand fata de acesta s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale;

· minorul refuza sa iasa din tara, daca a implinit varsta de 14 ani.  

Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii:

· in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;

· in cazul in care insotitorul face dovada ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzatoare, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, chiar daca exista acordul doar al unuia dintre parinti.

In situatia in care politistii de frontiera constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasa din Romania, vor intrerupe calatoria acestuia. Daca minorul nu este insotit de cel putin unul dintre parinti si nu sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus, se informeaza acestia, punandu-le in vedere sa il preia de indata ce este posibil.

In cazul in care nu este posibila informarea parintilor, politistii de frontiera anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, care initiaza procedura aplicabila minorilor neinsotiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Copyright 2007 Radian Comtur -

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.